Jakie PKD wybrać dla Wirtualnej Asystentki?

Jeśli zaczynasz swoją przygodę jako Wirtualna Asystentka, to z pewności już na starcie, przy zakładaniu działalności gospodarczej, przyda Ci się informacja dotycząca tego, jakie PKD wybrać dla swojej firmy. Bo jak się okazuje, w wielu przypadkach nie jest to wcale takie proste. Dlaczego? Ponieważ Wirtualna Asystentka wykonuje często szereg różniących się od siebie zadań. Dlatego też wybór nie pada tylko na jedno PKD, a na kilka. Wirtualna asysta nie ma swojego osobnego, przydzielonego PKD, ponieważ zawód ten nie jest zdefiniowany, ale na pewno staje się coraz bardziej popularny.

Z tego wpisu dowiesz się, jakie są najpopularniejsze PKD dla Wirtualnych Asystentek, jak wybrać odpowiednie PKD pod kątem wykonywanych zadań i jakie będą odpowiednie dla Twojego biznesu.

Co to jest kod PKD?

Na wstępie kilka najważniejszych informacji na temat kodów PKD, o których powinnaś wiedzieć:

  • PKD, czyli Polska Klasyfikacja Działalności, to system, w którym różne branże czy sektory gospodarcze zostały uporządkowane i posegregowane w grupy – każdy przedsiębiorca powinien wśród nich odnaleźć taką, która najlepiej i najbliżej opisuje jego działalność
  • Obowiązek posługiwania się kodami PKD dotyczy: osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, wpisanych do CEIDG oraz podmiotów objętych obowiązkiem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
  • Kody PKD określają obszar działalności firmy i mają charakter statystyczny
  • PKD ma strukturę pięciopoziomową: zaczynając od sekcji – opisujących ogólnie działalność, poprzez działy, grupy, klasy i podklasy opisuje coraz bardziej szczegółowo charakter działalności
  • Ważne! Z określonymi kodami PKD mogą wiązać się specyficzne obowiązki – na przykład dla niektórych kodów jest wymagana określona forma działalności, przypisany specyficzny rodzaj opodatkowania, obowiązek stosowania kas fiskalnych czy rejestracji VAT
  • Możesz mieć wpisaną dowolną ilość kodów PKD, natomiast powinny się znaleźć tylko te kody PKD, które faktycznie określają to, co robisz. Nie wpisuj kodów na zapas – listę kodów możesz aktualizować w dowolnym momencie. Jeżeli profil twojej działalności się zmienia, to masz obowiązek wskazać nowe kody PKD lub usunąć te, które już cię nie dotyczą, w ciągu 7 dni od zmiany
  • rejestrując działalność w CEIDG, podajesz jeden kod głównej działalności, czyli tej, która przeważa, czyli ma największy udział w przychodach ze sprzedaży towarów lub ze świadczenia usług oraz dowolną liczbę kodów pozostałej działalności, czyli dla tych czynności, które wykonujesz jako przedsiębiorca, a które nie są twoją główną działalności

Źródło: strona www.biznes.gov.pl

Jak wybrać odpowiednie PKD?

Na ratunek przychodzi Wyszukiwarka kodów PKD na stronie biznes.gov.pl, dzięki której możesz nie tylko wyszukać różne kody, ale też dokładnie dowiedzieć się, co obejmuje kod PKD, a co wyklucza konkretna podklasa. Jak również, czy kod możesz wykorzystywać jako osoba fizyczna, ponieważ niektóre kody zarezerwowane są dla rolników lub spółek prawa handlowego. Informacje o tym można znaleźć właśnie w wyszukiwarce kodów PKD.

PKD dla Wirtualnej Asystentki

Jak wspomniałam wyżej, kodów PKD jest bardzo dużo, a zadania, które wykonuje Wirtualna Asystentka, są często bardzo zróżnicowane, dlatego też wybór odpowiedniego kodu nie jest wcale taki prosty. I wymaga od nas dokładnego rozeznania w temacie,

Najczęściej wybierane PKD w ramach wirtualnej asysty jako główny kod:

73.11.Z Działalność agencji reklamowych
82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

Najważniejsze, aby dobrze wybrać przeważające PKD, a następnie spisać wszystkie pozostałe zadania, które będziemy wykonywać i znaleźć odpowiadające kategorie/klasy. W każdym momencie nasze PKD możemy aktualizować poprzez dodawanie nowych kodów i usuwanie nieaktualnych. Jeśli zmienimy charakter naszej działalności lub wyspecjalizujemy się w konkretnej branży/działce główne PKD również możemy zmienić, więc nasza działalność może ewoluować. 😉

Dodatkowe kody PKD w wirtualnej asyście:

18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
63.12.Z Działalność portali internetowych
63.91.Z Działalność agencji informacyjnych
63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
74.20.Z Działalność fotograficzna
74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
85.59.A Nauka języków obcych
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

Pamiętaj, że to tylko propozycje najczęściej wykorzystywane przez Wirtualne Asystentki, a Ty wcale nie musisz decydować się na wszystkie, a nawet odradzam Ci tak robić. 😉 Wybierz tylko to, co rzeczywiście pasuje do wykonywanych przez Ciebie zadań. Reszta przyjdzie z czasem! Natomiast jeśli nie znalazłaś wszystkich PKD, jakich szukasz, to zachęcam do przeszukania internetowych czeluści, czy też przejrzenie Wyszukiwarki kodów PKD.

Jeśli masz inne pytania lub tematy, które powstrzymują Cię w stracie w ramach wirtualnej asysty, to wskakuj do mojego sklepu, gdzie możesz wykupić ze mną spotkanie 1:1 i porozmawiamy na wszystkie nurtujące Cię problemy, aby Twój biznes zaczął się rozwijać.

Powodzenia!